لستخدام آشپز غذای سنتی جهت یک رستوران در احمد آباد

یک رستوران در احمد آباد (استان خراسانن رضوی) جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به یک نفر…