استخدام شركت پالايش نفت تبريز (لغو آزمون) ( جديد )

 اطلاعيه تاخير زمان برگزاري آزمون استخدام شركت پالايش نفت تبريزنظر به توصيه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش…