استخدام ظرفشوی آقا و خانم در مجموعه غذایی لمکده در شیراز

به ظرفشوی آقا و خانم جهت همکاری در مجموعه غذایی لمکده در شیراز نیازمندیم. ساعت تماس…