استخدام تعمیرکار لوارم برقی و خانگی در محدوده افسریه تهران

به یک نفر تعمیرکار لوارم برقی و خانگی جهت همکاری در محدوده افسریه تهران نیازمندیم. متقاضیان…