استخدام کارشناس فروش در شرکت ویرا رسام لوتوس(luSSO) در تهران

شرکت ویرا رسام لوتوس(luSSO) جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…