استخدام آشپز با بیمه در کافه لوشه

استخدام کافه لوشه کافه لوشه واقع در منطقه قلهکِ تهران جهت تکمیل کادر خود در زمینه…