استخدام طراح مسلط به نرم افزار ماترکیس جهت طراحی طلا و جواهر

به طراح خانم مسلط به نرم افزار ماترکیس جهت طراحی طلا و جواهر در طلاسازی کوروش…