استخدام تراشکار ماهر جهت شرکت مادماشین در زنجان

به یک نفر تراشکار ماهر دارای سابقه کار جهت شرکت ماد ماشین در زنجان نیازمندیم. اطلاعات…