استخدام تعدادی دوزنده ماهر در تولیدی پیراهن مردانه هایپی مارول

تولیدی پیراهن مردانه هایپی مارول واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی دوزنده ماهر…