استخدام کارشناس دیجیتال مارکتینک در حوزه ی موبایل گیم در تهران

یک استودیوی گیم سازی با بازار هدف جهانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از…