استخدام حسابدار خانم در کشتیرانی آبدیس مارین در تهران

استخدام کشتیرانی آبدیس مارین کشتیرانی آبدیس مارین جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…

استخدام پذیرشگر و ناخدا در شرکت مارین دریا تابان کیش

شرکت مارین دریا تابان کیش جهت تکمیل کادر خود به یکنفر پذیرشگر (خانم) و یکنفر ناخدا…