استخدام شركت رسا ارتباطات صفه واقع در استان مازندران

شركت رسا ارتباطات صفه جهت تكميل كادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرايط زير…

استخدام در شركت دوريس پارس واقع در استان مازندران

شركت دوريس پارس جهت تكميل كادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرايط زير دعوت…

استخدام يك شركت معتبر در زمينه نفت و گاز در استان مازندران

يك شركت معتبر در زمينه نفت و گاز، جهت كار در دفتر بهشهر – زاغمرز (استان مازندران) از…

استخدام يك مجموعه معتبر واقع در استان مازندران

يك مجموعه معتبر جهت تكميل كادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرايط زير دعوت…

استخدام كارشناس كنترل پروژه با مدرك عمران يا صنايع در قائمشهر ( استان مازندران )

 از افراد واجد شرايط زير در قائمشهر (استان مازندران) دعوت به همكاري مي نماييم. 🔻كارشناس كنترل…

استخدام 9 رديف شغلي يك شركت در استان مازندران

يك واحد توليدي واقع در شهرك صنعتي بشل در نظر دارد به منظور تامين نيروي انساني…

استخدام يك شركت پيمانكاري پل و راهسازي در استان مازندران

يك شركت پيمانكاري پل و راهسازي جهت تكميل كادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرايط…

استخدام شركت دارو ساحل ميرود در استان مازندران

شركت دارو ساحل ميرود جهت تكميل كادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرايط زير…

استخدام يك شركت توليد صنايع غذايي در استان مازندران

يك شركت توليد صنايع غذايي معتبر در آمل جهت تكميل كادر خود در استان مازندران از…

استخدام شركت پاسارگاد عايق پارس در استان مازندران

پاسارگاد عايق پارس جهت تكميل كادر خود در استان مازندران از افراد واجد شرايط زير دعوت…

استخدام مدير تاسيسات در شركت صنايع غذايي بابل آب در مازندران

شركت صنايع غذايي بابل آب جهت تكميل كادر فني خود در استان مازندران از افراد واجد…

استخدام شركت فني مهندسي و دانش بنيان نگار خودروي شمال در استان مازندران

شركت فني مهندسي و دانش بنيان نگار خودروي شمال جهت تكميل كادر خود در استان مازندران از…