استخدام 3 رديف شغلي شركت ماشين سازي معتبر دراستان تهران

شركت ماشين سازي معتبر دراستان تهران  نقشه‌كش_صنعتي آقا➖نوع همكاري: تمام وقت➖فوق ديپلم نقشه كشي صنعتي➖حداقل 3 سال…

استخدام 3 رديف شغلي يك شركت ماشين سازي در استان تهران

يك شركت معتبر ماشين سازي واقع در شهرك صنعتي پرند جهت تكميل كادر مهندسي خود در استان…

استخدام 7 رديف شغلي در كارخانه ماشين سازي پايا برش در تهران

كارخانه ماشين سازي پايا برش جهت تكميل كادر فني خود در استان تهران از افراد واجد…

استخدام 9 رديف شغلي يك شركت توليدي معتبر ماشين آلات صنعتي در استان البرز

يك شركت توليدي معتبر ماشين آلات صنعتي با 20 سال سابقه واقع در البرز جهت تكميل…

استخدام معاونت واحد ماشين آلات آقا در تهران

يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت…

استخدام كارخانه ماشين سازي پايابرش در استان تهران

 كارخانه ماشين سازي پايابرش جهت تكميل كادر فني خود در استان تهران از افراد واجد شرايط…

استخدام شركت ماشين سازان كيميا صدر در استان تهران

شركت ماشين سازان كيميا صدر جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط…

استخدام شركت آركا ماشين كارينا در تهران

شركت آركا ماشين كارينا جهت تكميل نيروي انساني خود در استان تهران از افراد واجد شرايط…

استخدام 10 رديف شغلي در يك شركت ماشين سازي در شهر يزد

 يك شركت معتبر ماشين سازي در شهر يزد در آستانه پياده سازي طرح هاي توسعه خود…