استخدام تراشکار ماهر درشرکت فعال در زمینه خدمات ماشینکاری-اراک

یک شرکت فعال در زمینه خدمات ماشینکاری جهت تکمیل کادر خود در استان مرکزی ، شهر اراک از…