استخدام تکنسین ماشینکاری جهت مجموعه صنعت برش پرشین در تهران

استخدام مجموعه صنعت برش پرشین در تهران مجموعه صنعت برش پرشین در تهران جهت تکمیل کادر…

استخدام قالبساز و کمک قالبساز مسلط به دستگاههای ماشینکاری در تهران

استخدام  شرکت طرح و ساخت نوین شرکت طرح و ساخت نوین در تهران جهت تکمیل کادر…

استخدام قالبساز و کمک قالبساز مسلط به دستگاه ماشینکاری در تهران

استخدام شرکت طراح و ساخت نوین شرکت طراح و ساخت نوین در تهران (جاده مخصوص کرج)…

استخدام فوق دیپلم مکانیک مسلط به انبارداری ابزار آلات ماشینکاری در اصفهان

آگهی استخدام گروه سازندگان صنعت اسپادانا گروه سازندگان صنعت اسپادانا واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر…