استخدام نیروی ماشینکار cnc تراش با سابقه کار در تبریز

استخدام یک کارگاه تراشکاری در تبریز یک کارگاه تراشکاری در تبریز جهت تکمیل کادر خود از…