استخدام کارمند در شرکت هایپرمارکت های ماف پارس

استخدام شرکت هایپرمارکت های ماف پارس فروشگاه ­های زنجیره ای هایپراستار جهت تکمیل کادر اداری و…