استخدام كارشناس بازرگاني خارجي، كارشناس حسابداري مالي و تحصيلدار در تهران

شركت رايانه همراه جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت…

استخدام كارشناس مالي در شركت خميرمايه و الكل رازي

شركت خميرمايه و الكل رازي واقع در كيلومتر 35 جاده اهواز- آبادان از داوطلبان واجد شرايط…

استخدام مديريت امور مالي و اعتباري آقا

يك شركت مهندسي بازرگاني جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير…

استخدام يك موسسه مالي و مالياتي در استان تهران

يك موسسه مالي و مالياتي جهت تكميل كادر مالي خود در استان تهران از افراد واجد شرايط…

استخدام در چند شركت كارگزاري و نهادهاي مالي در تهران و ديگر شهر ها ( 26 فروردين 99 )

«مدير تحليل و سرمايه گذاري»نام شركت: شركت كارگزاري شهرستان: تهران مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مديريت مالي سابقه…

استخدام كارمند مالي و سرپرست مالي در يك شركت پيمانكاري در تهران

يك شركت پيمانكاري ساختمان جهت تكميل كادر مالي خود در شهر تهران از افراد واجد شرايط…

استخدام يك نهاد مالي فعال در بازار سرمايه در تهران

«كارشناس روابط عمومي» نام شركت: نهاد فعال در بازار سرمايه شهرستان: تهران مدرك تحصيلي: كارشناسي  يا…

استخدام كارشناس مالي آقا در يك شركت در تهران

 يك شركت معتبر جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت…