استخدام کال سنتر،کارشناس مالیاتی،رئیس حسابداری فروش

شرکتی معتبر در زمینه تولید لوازم آشپزخانه با تعداد 550 نفر پرسنل ، جهت تکمیل سرمایه…