استخدام مدیر مالی-حسابداری با سابقه کار درحوزه صنعت غذا وتولید

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…