استخدام مدیر مالی،سرپرست حسابداری در شرق تهران

شرکتی معتبر در شرق تهران در نظر دارد جهت تکمیل کادر اداری خود از افراد واجد…