استخدام کارشناس کنترل کیفی در کارخانه مانیا در تهران

کارخانه مانیا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…