استخدام مدیر مالی در هلدینگ ماهتاب در هرمزگان

استخدام هلدینگ ماهتاب هلدینگ ماهتاب فعال در حوزه تولید انرژی جهت تکمیل کادر شعب خود واقع…