استخدام نقاش ماهر، جوشکار نیمه ماهر و ماهر، طراح

یک شرکت تولیدی معتبر جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان آذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط…