استخدام چرخکارماهرونیمه ماهر،سردوزکار،راسته دوز،میاندوزکار

یک مجتمع تولیدی و بزرگ پوشاک جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد…