استخدام عکاس ماهر،منشی در یک مطب رادیولوژی فک و صورت/تهران

یک مطب رادیولوژی فک و صورت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،منطقه زعفرانیه از افراد…