استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر،نقاش چوب و برشکار حرفه ای چوب

استخدام صنایع چوبی اکسون صنایع چوبی اکسون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران ، شهرستان…