استخدام تراشکار ماهر و نیمه ماهر،نیروی حراست در البرز

استخدام فلات پمپ شرکت فلات پمپ جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط…