استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در شرکت تاکسی ماکسیم/قزوین

استخدام شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم شرکت بین المللی تاکسی ماکسیم جهت تکمیل کادر خود در…