استخدام کارشناس فروش خانم در شرکت سپید ماکیان/تهران

استخدام سپید ماکیان شرکت سپید ماکیان بزرگترین زنجیره تولید و توزیع مرغ گوشتی کشور جهت تکمیل…