استخدام قطعه بندی مرغ در شرکت سپید ماکیان در گیلان

استخدام شرکت سپید ماکیان شرکت سپید ماکیان بزرگترین زنجیره تولید و توزیع مرغ گوشتی کشور، جهت تکمیل…

استخدام موزع (ناظر پخش) در شرکت سپید ماکیان در تهران

استخدام سپید ماکیان شرکت سپید ماکیان بزرگترین زنجیره تولید و توزیع مرغ گوشتی کشور جهت تکمیل…