استخدام کارشناس در زمینه ابنیه فنی و متره برآورد در تهران

به کارشناسان با سابقه در زمینه ابنیه فنی ( پل و … ) و متره و…

استخدام کارمند ماهر مسلط به اتوکد و متره در اصفهان

به یک نفر کارمند ماهر مسلط به اتوکد و متره و برآورد تهیه صورت وضعیت با…