استخدام کارمند فنی آشنا به مته و قلاویز در اصفهان

به تعدادی کارمند فنی آشنا به مته ، قلاویز و ماشین افزار در اصفهان نیازمندیم. تلفن:…