استخدام بازاریاب خانم و آقا جهت غذای شرکتها و مجالس در تهران

استخدام غذاران مجموعه غذاران جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط…