استخدام مهندس عمران در زمینه طراحی سقف دال مجوف

به تعدادی مهندس عمران دارای سابقه کار با نرم افزار ETABS SAFE در زمینه طراحی سقف…