استخدام کارگر ساده جهت آشپزخانه رستورانی در محدوده مجیدیه تهران

رستورانی در محدوده مجیدیه تهران به تعدادی کارگر ساده آقا و خانم جهت آشپزخانه نیازمند است.…

استخدام پزشک عمومی در یک مرکز زیبایی و لیزر در مجیدیه شمالی

یک مرکز زیبایی و لیزر جهت تکمیل کادر خود در منطقه مجیدیه شمالی در استان تهران…