استخدام پیک موتوری به صورت نیمه وقت جهت تهیه غذا در محدده باغ فیض

یک تهیه غذا در محدده باغ فیضِ تهران به پیک موتوری به صورت نیمه وقت نیازمند…

استخدام سالن کار آقا جهت کافه رستورانی در محدده نارمکِ تهران

یک کافه رستوران واقع در محدده نارمکِ تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی سالن کار…