استخدام حسابدار در یک شرکت بازرگانی در محدوده شهرک شهید محلاتی

یک شرکت بازرگانی در محدوده شهرک شهید محلاتی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…