استخدام نیروی راننده جهت پخش مرغ در محدوده محمدشهرِ کرج

به نیروی راننده جهت پخش مرغ در محدوده محمدشهرِ کرج نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط جهت کسب…

استخدام کارگر مونتاژکار ماهر کابینت و کمد در محدوده محمدشهرِ کرج

به کارگر مونتاژکار ماهر کابینت و کمد جهت همکاری در محدوده محمدشهرِ کرج نیازمندیم. متقاضیان واجد…