استخدام انباردار آقا در یک مجموعه معتبر در محمد شهر کرج

یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت…