چگونه مشارکت بین کارمندان را افزایش دهیم

همانطور که نمره ۵ از ۲۰ در هیچ کلاسی قابل قبول نیست، در محیط کار نیز…

نحوه ی برخورد با کارمندان تازه کار

در هر شغلی، افراد تازه کار همیشه نیاز به زمانی برای سازگار شدن با محیط دارند.…

علت تنفر از کار کردن و راه حل آن

اگر شما هم از کار کردن متنفرید اول باید از خود بپرسید که آیا این تنفر…

لباس مناسب مصاحبه کاری برای بانوان

لباسی که شما به تن میکنید تا حد زیادی نشان دهنده ی شخصیت و تیپ فکری…

لباس مناسب مصاحبه کاری برای آقایان

  لباسی که شما به تن میکنید تا حد زیادی نشان دهنده ی شخصیت و تیپ…

تاثیر استرس در محیط کار

شرایطی که باعث بروز استرس میشود در افراد مختلف یکسان نیست. همچنین بروز استرس نیز در…