استخدام نیروی فنی مخابراتی جهت نگهداری و پشتیبانی سایت در لرستان

استخدام نیروی فنی مخابراتی در لرستان به افراد واجد شرایط ذیل جهت همکاری در لرستان (خرم…

استخدام خانم جهت خط تولید یک شرکت مخابراتی در تهران

به خانم جهت خط تولید یک شرکت مخابراتی به صورت تمام وقت در محدوده پارک فناوری…

استخدام کارشناس مخابرات در شرکت مخابراتی شایگان/تهران

استخدام شرکت مخابراتی شایگان شرکت مخابراتی شایگان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…

استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر مخابراتی در تهران

یک شرکت معتبر مخابراتی جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران، عباس آباد از افراد واجد…

استخدام کارآموز در یک شرکت معتبر مخابراتی در تهران

یک شرکت معتبر مخابراتی واقع در دهستان سولقان از بخش کن ، جهت آماده سازی و…

استخدام کارآموز در یک شرکت معتبر مخابراتی در تهران

یک شرکت معتبر مخابراتی واقع در دهستان سولقان از بخش کن ، جهت آماده سازی و…

استخدام بازاریاب سایت‌یابی مخابراتی در شرکت زی تل

استخدام شرکت زی تل در تهران شرکت معتبر مخابراتی زی تل جهت تکمیل کادر خود در…