استخدام مونتاژکار جهت مونتاژ تجهیزات فلزی و مخازن در اصفهان

آگهی استخدام مونتاژکار در اصفهان یک کارگاه (کارگاه آقای ترکزاده) واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر…

استخدام جوشکار برق کد الکترود 7018 و مونتاژکار درجه 1 و 2 مخازن

به جوشکار برق کد الکترود 7018 و مونتاژکار درجه 1 و 2 مخازن در تهران نیازمندیم.…