استخدام سوپروایزر ساخت سازه های فولادی و اپراتور آزمایش غیر مخرب در یک کارخانه

استخدام یک کارخانه ساخت سازه های فولادی در تهران یک کارخانه ساخت سازه های فولادی در…

استخدام اپراتور تستهای غیر مخرب در یک شرکت معتبر صنعتی

استخدام یک شرکت معتبر صنعتی در اصفهان یک شرکت معتبر صنعتی واقع در اصفهان جهت تکمیل…