استخدام 5 ردیف شغلی در شرکت مخمل پاسارد در قزوین

استخدام مخمل پاسارد شرکت مخمل پاسارد جهت تکمیل کادر واحد طراحی و دوخت خود در استان…