استخدام تکنسین شبکه جهت نصب دوربین مداربسته/فارس

استخدام ابتکار صنعت آشیانه سبز پرسیا شرکت ابتکار صنعت آشیانه سبز پرسیا جهت تکمیل کادر خود…