استخدام کارشناس برق – قدرت آشنا به مدارهای سوئیچینگ در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام مونتاژکار مدارهای الکترونیکی در یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…