استخدام حسابدار تمام وقت به مدت طولانی درشرکت پیمانکاری عمرانی

یک شرکت پیمانکاری عمرانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…