استخدام مددکار اجتماعی با بیمه جهت یک موسسه خیریه در تهران

استخدام مددکار اجتماعی با سابقه در یک موسسه خیریه یک موسسه خیریه واقع در تهران جهت…

استخدام مددکار اجتماعی در یک موسسه مردم نهاد در تهران

یک موسسه مردم نهاد جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط…

استخدام مددکار و مدیرداخلی در مرکز کودکان

یک مرکز کودکان در کرمان جهت تکمیل کادر خود به تعدادی مددکار و مدیر داخلی با…

استخدام مددکار خانم جهت همکاری در شیراز

به مددکار ، فقط بانوان جهت کار در شیراز نیازمندیم. تماس صبح ها اطلاعات تماس تلفن…