استخدام كارشناس كنترل پروژه با مدرك عمران يا صنايع در قائمشهر ( استان مازندران )

 از افراد واجد شرايط زير در قائمشهر (استان مازندران) دعوت به همكاري مي نماييم. 🔻كارشناس كنترل…